Wednesday, December 1, 2010

KERTAS KERJA CADANGAN PENINGKATAN AKTIVITI PEKDIS SELANGOR.


KERTAS KERJA CADANGAN
PENINGKATAN AKTIVITI PEKDIS SELANGOR.
1. Latarbelakang.
            PEKDIS (Pertubuhan Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah-Sekolah Malaysia) Cawangan Selangor telah lama ditubuhkan sebagai cawangan dari badan induknya di Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran Malaysia. Meskipun telah lama diwujudkan (berdaftar dengan ROS) namun, aktiviti dan kegiatannya agak kurang menonjol.Sehubungan dengan itu, SPI, JPS cuba untuk mengembalikan peranan PEKDIS agar lebih kehadapan dan aktif dlam menjalankan pelbagai aktiviti. Bagaimanapun, ia perlu mendapat kerjasama jitu dari semua guru Pendidikan Islam yang merupakan calon-calon ahli PEKDIS di bawah seliaan dan pengawasan pejabat Pelajaran Daerah..2. Objektif Umum
2.1         Merapatkan Ukhuwwah Islamiah antara Guru Pendidikan Islam, meningkatkan prestasi perkhidmatan dan profesionalisme Guru Pendidikan Islam serta menjaga kebajikan Guru Pendidikan Islam.
2.2         Menjayakan kerjasama dengan jabadan dan Institusi Pendidikan dan juga dengan badan-badan dakwah dan agensi-agensi lain bagi menjayakan Dasar Pendidikan Kebangsaan.
2.3         Meningkatkan kualiti penguruan Pendidikan Islam dan Dakwah melalui perkongsian idea dan pengalaman di semua peringkat.
2.4         Mendokong dan mengamalkan prinsip-prinsip falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam.
2.5         Membantu pelaksanaan aktiviti dakwah dan kokurikulum Pendidikan Islam di sekolah.
2.6         Menerima derma, tajaan dan sumbangan dengan syarat telah mendapat kelulusan Pendaftaran Pertubuhan atau lain-lain agensi yang berkaitan.
2.7         Merancang dan melaksanakan program dan aktiviti-aktiviti ekonomi yang boleh meningkatkan kewangan PEKDIS cawangan dengan kelulusan Mesyuarat Agung terlebih dahulu.
2.8         Merancang dan melaksanakan program dan aktiviti-aktiviti ekonomi yang boleh meningkatkan  perkhidmatan dan kebajikan kepada semua ahli dari segi pendidikan kerjaya dan kesihatan.

3. Objektif Khusus.
       3.1 Memberikan perkhidmatan dan kebajikan menyeluruh dan segala bidang kepada ahli-ahli (Guru Pendidikan Islam cawangan Selangor)

4. Perisian Program
4.1  Perjumpaan ahli (hari keluarga / ukhuwwah perdana / multaqa   
       / dsb)
4.2  Jualan (buku / sticker / key chain / payung / buku nota dll)
4.3  Kem masa cuti untuk anak-anak ahli (menengah & rendah)
4.4 .Lawatan (ke sekolah-sekolah di negeri / negara lain)
4.5  Karnival sukan
4.6 Sambutan hari kebesaran Islam


5. Kumpulan Sasaran.
5.1  Jawatankuasa PEKDIS Cawangan Selangor
5.2  Ahli PEKDIS Cawangan Selangor


6. Kumpulan Kepakaran.
6.1 JK & AJK pusat dan cawangan serta ahli PEKDIS


7. Tempat dan tarikh.
7.1 Ikut keperluan


8. Perkaedahan dan peralatan / bahan.
            8.1 Ikut prosedur dan keperluan

9. Anggaran perbelanjaan
            9.1 Pendapatan
            9.2 Perbelanjaan

10. Penilaian

11. Tindakan Susulan
            11.1 Mesyuarat post-morterm setiap kali program.

12. Penutup
            Menjadi harapan agar aktiviti PEKDIS akan menjadi lebih mantap dengan adanya cadangan-cadangan dan program-program yang dijalankan oleh PEKDIS daerah-daerah.


No comments:

Post a Comment

Pautan Paparan Blog PEKDIS